Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք


Ալբերտ Մկրտչյան

Ալբերտ Մկրտչյան

Կրթության բաժնի պետ

28-60-23, (0235) 2-52-16 /+374 235 / 2 54 30

Կենսագրություն

Կենսագրական տվյալներ
Ամիս, ամսաթիվ,ծննդավայր

1-ը  հունվարի 1960թ., ՀՀ  Արարատի մարզ, գ. Բուրաստան

Կրթություն
1977-1982թթ.- Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1985-1989թթ.- Մոսկվայի Օպտիկա-ֆիզիկական չափումների համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ

Աշխատանքային գործունեություն
1982-1985թթ.- Մոսկվայի Օպտիկա-ֆիզիկական չափումների համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի երևանյան մասնաճյուղում` ինժեներ
1989-1990թթ.- ՕՖՉԳՀԻ-ի երևանյան մասնաճյուղի գիտաշխատող
1990-1996թթ.- ՕՖՉԳՀԻ-ի երևանյան մասնաճյուղի ավագ գիտաշխատող
1996-1997թթ.- ՀՀ Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջատար մասնագետ
1997-2002թթ.- ՀՀ Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ
2002-2002թթ.- ՀՀ Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության առաջատար մասնագետ
2002-2006թթ.- ՀՀ Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի գլխավոր մասնագետ
2007-2010թթ.- ՀՀ Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության գլխավոր մասնագետ
2010թ-ից` ՀՀ Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի պետ

Այլ տվյալներ
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու է: Ունի 12 գիտական հոդվածներ:
Զինապարտ է: Ունի ավագ լեյտենանտի կոչում:

Ունի   Հայաստանի Հանրապետության  քաղաքացիական ծառայության առաջին  դասի խորհրդականի դասային աստիճան:

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է: Ունի երկու երեխա:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

 Կրթության բաժնի  պետի պաշտոնն ընդգրկվում է քաղաքացիական ծառա­յու­թյան գլխա­վոր պաշտոնների խմբի 2-րդ ենթախմբում:

Բաժնի պետն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Վարչության պետին։

Բաժնի պետը՝

 •   ապահովում է պետական հանրակրթական և դաստիարակչական ծրագրերի իրականացումը, համակարգում ուսումնական հաստատություններին դասագրքերով, ուսումնական ձեռնարկներով և ծրագրերով ապահովելու գործը.
 •   ապահովում է ուսումնական հաստատությունների գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունը.
 •   ապահովում և վերահսկում է դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումը, ապահովում նրանց ընդգրկումը ուսումնական հաստատություններում.
 •  համակարգում է դպրոցներում ներդպրոցական, արտադասարանական և արտադպրոցական դաստիարակչական աշխատանքը.
 •   ապահովում է աշակերտների շրջանում առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպումը և անցկացումը.
 •   ապահովում է կրթության ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական նյութերի, հրահանգների, կարգադրությունների , որոշումների մասին դպրոցներին իրազեկման և բաշխման աշխատանքները.
 • ապահովում է դպրոցի տնօրենների և ուսուցիչների վերապատրաստման, որակավորման և ատեստավորման աշխատանքները , համակարգում է ուսուցյչների միջև ամենամյա մրցույթների անցկացման աշխատանքները.
 •   ապահովում է մարզի ուսումնական հաստատությունների կառուցման, վերանորոգման և շահագործման աշխատանքների կազմակերպումը.
 •   ապահովում և վերահսկում է նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կրթության մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարումը.
 •   ապահովում է հեռավոր, բարձր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերի դպրոցներ գործուղված ուսուցիչների հաշվառման և ֆինանսավորման աշխատանքները.
 •   ապահովում է ուսումնական հաստատությունների ավարտական վկայականների ստացման, բաշխման, կրկնօրինակների տրամադրման աշխատանքները.
 •   ապահովում է ռազմահայրենասիրական դաստիարակության աշխատանքները.
 •   ապահովում է դպրոցների հաստիքացուցակների հաստատման, տարիֆիկացիաների, տարեկան նախահաշիվների և դրանցում կատարված փոփոխությունների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները.
 •  ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարության հրահանգների, հանձնարարականների կատարումը.
 • Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
 • Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
 • ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
 •  համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
 •   Վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
 • Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
 •   այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
 •   ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
 •   Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
 • Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
 • Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների.
 •   ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
 • իրականացնում է  իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։

Բաժնի պետն ունի ՙ,,Քաղաքացիական ծառայության մասին,, ՀՀ  օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ)։

 

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-02-03 10:43:28