Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք


Մարո Մարգարյան

Մարո Մարգարյան

Իրավաբանական բաժնի պետ

28-60-23, (0235) 2-52-16 /+374 235/ 2 29 02

Կենսագրություն
Գործառույթներ / իրավասություններ

 Իրավաբանական  բաժնի   պետի պաշտոնն ընդգրկվում է քաղաքացիական ծառայության գլխավոր  պաշտոնների  խմբի 2-րդ  ենթախմբում:

Բաժնի պետն  անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է  Աշխատակազմի  ղեկավարին:

Բաժնի պետը`

 • ապահովում է Աշխատակազմի ստորաբաժանումների կողմից Մարզպետի և Աշխատակազմի ղեկավարի ստորագրմանը ներկայացվող փաստաթղթերի նախագծերի ուսումնասիրումը և նշագրումը.
 •  եզրակացություն է տալիս մարզի համայնքների ավագանու որոշումների, մարզային ենթակայության հիմնարկների և ընկերությունների ղեկավարների կողմից տրված հրամանների ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանելու վերաբերյալ
 •  ապահովում Է Մարզպետի հաստատմանը ներկայացվող մարզպետարանի ենթակա բաժնետիրական ընկերությունների կանոնադրությունների, դրանցում կատարվող լրացումների, կանոնադրական կապիտալի փոփոխման, խորհրդի անդամների և գործադիր տնօրենների նշանակման վերաբերյալ իրավական ակտերի նախագծերի համապատասխանությունը օրենսդրությանը.
 •  ապահովում է իրավական ու մասնագիտական հսկողություն համայնքի ղեկավարի սեփական և պետության պատվիրակված լիազորությունների և համայնքի ավագանու լիազորությունների իրականացման նկատմամբ .
 • ապահովում է տարածքային կառավարման մարմինների անունից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի քննման և վարչական տույժերի նշանակման օրինականությունը.
 •   ապահովում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների նախագծերի օրինականությունը.
 •  ապահովում է Օրենսդրական տեխնիկայի կանոնների կիրարկումն ապահովելու նպատակով համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերին մեթոդական և գործնական օգնության ցուցաբերումը.
 • իրավական հսկողություն է իրականացնում Համայնքի ղեկավարի սեփական և համայնքի ավագանու լիազորությունների նկատմամբ
 •  ապահովում է ՏԻՄ-երի որոշումների, գործողությունների և անգործության բողոքարկումը դատարան.
 •  Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
 • Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
 •   ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում և իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
 • Համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
 •  Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն
 • Աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
 • Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
 •  Աշխատակազմի ղեկավարին` ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
 • Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների:
 • ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
 • իրականացնում է  իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։

Բաժնի պետն ունի  ՙ,,Քաղաքացիական ծառայության մասին,, ՀՀ օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ)։


 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-09-28 00:27:52